Polityka prywatności i polityka Cookies

 1. Informacje ogólne
  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu internetowego restauracji FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane kontaktowe: numer telefonu +48 533 064 536, adres e-mail: biuro@florencja.com.pl.
  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • Wprowadzane w formularzach w sposób dobrowolny informacje
   • gromadzenie plików "cookies"
  • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub marketingowego.
  • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Pliki Cookies
  • Witryna internetowa https://florencja.com.pl korzysta z plików cookies.
  • Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.
  • Administratorem serwisu jest FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, (dalej jako "Administrator").
  • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;
   • korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs oraz Google AdWords. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook czy TripAdvisor. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.
 3. Zgoda na pliki cookies
  • Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies.
  • W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania i utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.
  • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  • Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327.
  • W FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Kontakt z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących użytkownikowi praw, odbywa się na adres mailowy: biuro@florencja.com.pl.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 w celu realizacji rezerwacji, realizacji umowy usługi gastronomicznej, umowy organizacji spotkania, umowy organizacji spotkania, konferencji, umowy najmu powierzchni, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany rezerwacji, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych, realizacji promocji, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na wiadomości i zapytania, które skierowane są do restauracji oraz w celach marketingowych polegających na przedstawianiu ofert usług FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:
   • umowa łącząca użytkownika z FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 w zakresie usługi gastronomicznej, organizacji spotkania, organizacji konferencji itp., w tym zamówionych przez użytkownika rezerwacji i w zakresie realizacji innych zobowiązań FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 wobec użytkownika, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany rezerwacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
   • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w wiadomości użytkownika, przesłanej na adres email FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub poprzez formularz na stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
   • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327§ (w tym poprzez przygotowanie dedykowanej oferty, tworzonej w oparciu o zapytanie), dochodzeniu roszczeń lub ochrony przed roszczeniami a także obejmujących działania niezbędne do wykonania umowy, której stroną nie jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
   • obowiązek prawny ciążący na FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  • Do danych użytkownika dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, dane osobowe użytkownika FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 może przekazać jedynie następującym podmiotom:
   • ubezpieczycielom;
   • podmiotom świadczącym na rzecz FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego;
   • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie;
   • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 i doradcom FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 roszczeń.
  • Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Okres przechowywania danych przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 będzie zależał od celu przetwarzania danych. W przypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub w celu wykonania innych zobowiązań na rzecz użytkownika przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane osobowe FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń użytkownika wobec FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 i roszczeń FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 wobec użytkownika, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy organizacji przyjęcia, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z umową organizacji spotkania (np. w celach rozliczeniowych związanych z daną umową, dane użytkownika będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  • W przypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane osobowe użytkownika FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że użytkownik skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 może przechowywać te dane przez okres przedawnienia roszczeń użytkownika wobec FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub roszczeń FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 wobec użytkownika, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 może przechowywać dane użytkownika przez okres przedawnienia roszczeń użytkownika wobec FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub roszczeń FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa.
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 obejmujących udzielenie odpowiedzi na wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię użytkownika, FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 może przechowywać dane użytkownika przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwróci użytkownik do FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, przy czym FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika wobec FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub roszczeń FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Ponadto, w przypadku podniesienia roszczeń w stosunku do FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 lub przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.
  • W przypadku, gdy dane użytkownika są przetwarzane przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 z uwagi na ciążący na FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 obowiązek prawny, FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 właściwy obowiązek prawny. Jeżeli dane użytkownika będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane użytkownika w tym zakresie będą przechowywane przez FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327 posiadania dokumentu tych zdarzeń.
 5. Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Ta strona używa plików cookies i posiada własną Politykę Prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Korzystając z tej strony, akceptujesz te zasady zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji